Välkomna Växjö Scoutkårs kårstämma den 21 mars klockan 14:30.

Vi samlas vid parkeringen och går sedan ett Scoutspår där avdelningar, arbetsgrupper och styrelsen berättar om vad vi gjort i scouterna under 2020. Nånstans i mitten bjuder vi på utefika och sen fortsätter spåret med nya stationer där vi berättar om vad vi ska göra i Scouterna 2021. När alla gått spåret samlas vi för att göra den formella delen av kårstämman, se dagordning och information på baksidan. 

Bär gärna scoutskjorta ni som har!  Ingen anmälan – bara att dyka upp! 

För de som inte har möjlighet att delta på plats finns det möjlighet att delta i den formella delen (från 15:30) via Google Meet. Mejla i så fall jorgen.nordman@vaxjoscoutkar.se för länk.

Årsmöteshandlingar

  1. Agenda
  2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
  3. Resultaträkning och balansräkning för 2020
  4. Revisorernas berättelse
  5. Styrelsens förslag till Kårpolicy för Växjö Scoutkår
  6. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2021
  7. Styrelsens förslag till budget 2021
  8. Valberedningens förslag